Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 07.03.2024. godine, sa početkom u 09:57 održana je predavanje, mesto Matijevac , opština Vladimirci, Domaćinstvo Dragana Todorovića
sa temama:
1. 09:57 do 10:27 Podrivanje zemljišta i njegov značaj , savetodavac Darko Simić
2. 10:28 do 11:04 Značaj agrohemijske analize i đubrenja ratarskih useva , savetodavac Gordana Rehak
3. 11:06 do 11:36 Agrotehnika kukuruza , savetodavac Svetlana Zlatarić

07.03.2024. godine, održaće se predavanje o važnim temama iz poljoprivredne proizvodnje koje su od značaja za uspešno poslovanje na gazdinstvu.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac