Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 25.01.2024. godine, sa početkom u 08:59 održana je predavanje, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Sala PSSS Šabac
sa temama:
1. 08:59 do 09:30 Digitalna platforma eAgrar i obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Mirjana Milošević
2. 09:32 do 10:03 Refakcija plaćene akcize na gorivo za poljoprivredne svrhe , savetodavac Zoran Beljić
3. 10:03 do 10:35 Prerada mleka na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Marina Gačić
4. 10:37 do 13:14 Tehnologija gajenja koštičavog voća , savetodavac Milorad Jocković

Cilj predavanja bio je da se učenici Srednje poljoprivredne škole Šabac upoznaju sa digitalnom platformom eAgrar, obnovom registracije poljoprivrednih gazdinsatva, povraćajem plaćene akcize na gorivo za poljoprivredne svrhe, preradom mleka, kao i tehnologijom gajenja koštičavog voća. Predavanju je prisustvovalo 20 učenika.
Koordinator: Mirjana Milošević

Izvor: PSSS Šabac