Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 17.05.2023. godine, sa početkom u 10:59 održana je predavanje, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Sala PSSS Šabac
sa temama:
1. 10:59 do 11:29 Ishrana ovaca u periodu dojenja jagnjadi , savetodavac Zoran Kozlina
2. 11:29 do 12:00 Proizvodne osobine sjeničke rase , savetodavac Marina Gačić

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa značajem adekvatne ishrane ovaca u periodu dojenja jagnjadi i proizvodnim osobinama sjeničke rase.
Koordinator: Marina Gačić

Izvor: PSSS Šabac