Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 28.05.2024. godine, sa početkom u 19:58 održana je predavanje, mesto Prnjavor , opština Šabac – grad, Dom kulture Prnjavor
sa temama:
1. 19:58 do 20:30 Najznačajnije bolesti i štetočine šljive , savetodavac Danica Živanović
2. 20:30 do 21:00 Tovna rasa goveda Kijanina , savetodavac Zoran Kozlina
3. 21:02 do 21:34 Podsticaji za nabavku mehanizacije , savetodavac Zoran Beljić

Cilj predavanja bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvodjača sa najčešćim bolestima i štetočinama u zasadima šljive, podsticajima za nabavku mehanizacije i sa tovnom rasom goveda Kijanina.

Koordinator: Danica Živanović

Izvor: PSSS Šabac