Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 26.04.2024. godine, sa početkom u 08:59 održana je predavanje, mesto Vladimirci , opština Vladimirci, Veterinarska stanica “EVROVET TIM”
sa temama:
1. 08:59 do 09:30 Priprema senaže , savetodavac Marina Gačić
2. 09:31 do 10:01 Kreditna podrška i osiguranje u poljoprivredi , savetodavac Mirjana Milošević
3. 10:02 do 10:34 Letnja rezidba koštičavog voća , savetodavac Milorad Jocković

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa temama iz oblasti stočarstva, agrarne politike i voćarstva, i to: pripremom senaže, ostvarivanjem prava na kreditnu podršku i osiguranje u poljoprivredi, kao i letnjom rezidbom koštičavog voća.
Koordinator: Mirjana Milošević

Izvor: PSSS Šabac