Objava: PREDAVANJE-PSSS Prokuplje

Dana 19.02.2021. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Prokuplje , opština Prokuplje, gazdinstvo Slobodana Stankovića
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Značaj vođenja Vinogradarskog registra , savetodavac Magdalena Todorović
2. 14:30 do 15:00 Zaštita vinove loze nakon rezidbe , savetodavac Ivana Obradović

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači,upoznaju sa značajem vođenja Vinogradarskog registra i sa zaštitom vinove loze, nakon rezidbe.
Koordinator: Magdalena Todorović

Izvor: PSSS Prokuplje