Objava: PREDAVANJE-PSSS Prokuplje

Dana 09.02.2021. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Gornje Kordince , opština Prokuplje, Seoski dom
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji kukuruza , savetodavac Radovan Bjelica
2. 18:30 do 19:00 Preventivna zaštita voća , savetodavac Snežana Jović
3. 19:00 do 19:30 Rezidba koštičavog voća , savetodavac Magdalena Todorović

Na predavanju prisutni poljoprivredni proizvođači upoznati sa dobrom poljoprivrednom praksom u proizvodnji kukuruza, preventivnom zaštitom voća u zimskom periodu kao i rezidbom koštičavog voća
Koordinator: Radovan Bjelica

Izvor: PSSS Prokuplje