Objava: PREDAVANJE-PSSS Prokuplje

Dana 22.01.2021. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Stubal , opština Blace, Osnovna škola Stubal
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Upis u Vinogradarski registar , savetodavac Magdalena Todorović
2. 18:30 do 19:00 Normiranje obroka za krave u laktaciji i zasušenju , savetodavac Igor Petrović

Poljoprivredni proizvođači su bili upoznati sa Značajem upisa u Vinogradarski registar i sa normiranjem obroka za krave u laktaciji i zasušenju.
Koordinator: Magdalena Todorović

Izvor: PSSS Prokuplje