Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 15.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Žagubica , opština Žagubica, Kancelarija za razvoj poljoprivrede
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu. , savetodavac Danijela Ilić
2. 10:30 do 11:00 Zaštita ozimih strnih žita , savetodavac Miloš Radovanović
3. 11:00 do 11:30 Zaštita kukuruza , savetodavac Dragana Urošević

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa zaštitom ozimih strnih žita, zaštitom kukuruza i diverzifikacijom prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Danijela Ilić

Izvor: PSSS Požarevac