Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 29.02.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Salakovac , opština Malo Crniće, prostorije kafane Draloni
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Zaštita ozimih strnih žita , savetodavac Dragana Urošević
2. 18:30 do 19:00 Značaj određivanja pravog momenta prihrane pšenice. , savetodavac Danijela Ilić

Cilj predavanja je bio da se proizvođačima ukaže na najznačajnije bolesti ozimih strnih žita, na trenutno stanje ozimih useva, na pragove štetnosti kao i na pravilan izbor preparata u cilju suzbijanja patogena kao i sa značajem određivanja pravog momenta prihrane pšenice.
Koordinator: Dragana Urošević

Izvor: PSSS Požarevac