Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 23.02.2024. godine, sa početkom u 17:00 održana je predavanje, mesto Bare , opština Požarevac – grad, sala Mesne zajednice
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Prihrana ozimih useva , savetodavac Danijela Ilić
2. 17:30 do 18:00 Zaštita ozimih useva , savetodavac Dragana Urošević

Cilj predavanja je bio da se polj.proizvođači upoznaju sa pravovremenom prihranom i zaštitom ozimih useva.
Koordinator: Dragana Urošević

Izvor: PSSS Požarevac