Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 29.01.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Smoljinac , opština Malo Crniće, Lovački dom
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Mane vina , savetodavac Ana Đorđević
2. 09:30 do 10:00 Zaštita strnih žita od bolesti , savetodavac Violeta Stanković

Cilj predavanja je objasniti uzorke mana vina, na koji način lečiti i stabilizovati vino, kao i upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa simptomima bolesti i pravovremenom primenom sredstava za zaštitu kod strnih žita.
Koordinator: Ana Đorđević

Izvor: PSSS Požarevac