Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 27.01.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Miljević , opština Golubac, Mesna zajednica
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Pravilna primena agrotehničkih mera u proizvodnji kukuruza , savetodavac Danijela Ilić
2. 10:30 do 11:00 Značaj vođenja knjige polja sa ekonomskog aspekta. , savetodavac Bojan Stević

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa pravilnom primenom agrotehničkih mera u proizvodnji kukuruza, kao i sa značajem vođenja knjige polja sa ekonomskog aspekta.
Koordinator: Danijela Ilić

Izvor: PSSS Požarevac