Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 12.01.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Boževac , opština Malo Crniće, Mesna kancelarija
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Ishrana teladi , savetodavac Nenad Vujčić
2. 09:30 do 10:00 Zaštita pšenice , savetodavac Dragana Urošević

Cilj predavanja je bio da se proizvođači upoznaju sa zaštitom pšenice, E agrarom i ishranom teladi
Koordinator: Nenad Vujčić

Izvor: PSSS Požarevac