Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Žagubica , opština Žagubica, Prostorija odeljenja za poljoprivredu
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Podrške interesnom udruživanju,razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva , savetodavac Violeta Stanković
2. 12:30 do 13:00 Unapređenje polj.proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima , savetodavac Milena Zafirović Stojanović
3. 13:00 do 13:30 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na pdv, troškove na polj.gazdinstvu,računovodstvo,osiguranje u poljoprivredi i kredite u poljoprivredi , savetodavac Bojan Stević
4. 13:30 do 14:00 Diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj ovih predavanja je bio upoznati polj.proizvođače sa temama iz oblasti agrarne politike, u cilju uapređenja poljoprivredne proizvodnje.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac