Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 12.03.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Aleksandrovac , opština Žabari, Prostorija gazdinstva Zivkovic
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 E uprava i E agrar, znacaj uvodjenja i uspostavljanja sistema , savetodavac Aleksandar Stojanović
2. 11:30 do 12:00 Zimska rezidba vocaka , savetodavac Milena Zafirović Stojanović

Cilj predavanja bio je da se poljoprivrednicima ukaze na znacaj uvodjenja E Agrara i objasni nacin i postupak registracije kod E Uprave.. Takodje su prisutni bili upoznati sa značajem i nacinom izvodjenja pomotehnicke mere rezidbe vocaka i zaštitom najzastupljenijih koštičavih voćnih vrsta od uticaja štetnog patogena Monillinia spp.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac