Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 04.02.2023. godine, sa početkom u 12:04 održana je predavanje, mesto Miljević , opština Golubac, Prostorija mesne kancelarije
sa temama:
1. 12:04 do 12:35 Pravilna primena agrotehničkih mera u proizvodnji kukuruza , savetodavac Danijela Ilić
2. 12:40 do 13:12 Tehnologija proizvodnje kukuruza u uslovima suše , savetodavac Jorgovanka Vlajkovac

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa pravilnom primenom agrotehničkih mera u proizvodnji kukuruza, kao i u tehlogiji prozvodnje kukuruza u uslovima suše.
Koordinator: Danijela Ilić

Izvor: PSSS Požarevac