Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 17.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Neresnica , opština Kučevo, Sala Doma kulture
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta , savetodavac Danijela Ilić
2. 11:30 do 12:00 Mere borbe protiv rezistentnih korovskih biljaka u usevu kukuruza , savetodavac Dragana Urošević

Cilj predavanja je bio da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima ukaže na značaj kontrole plodnosti zemljišta kao i sa borbom protiv rezistentnih korovskih biljaka u usevu kukuruza.
Koordinator: Dragana Urošević

Izvor: PSSS Požarevac