Objava: PREDAVANJE-PSSS Poljoservis

Dana 01.02.2024. godine, sa početkom u 11:30 održana je predavanje, mesto Dugo Polje , opština Sokobanja, Gazdinstvo Petković Milana
sa temama:
1. 11:30 do 12:01 Unapređenje proizvodnje i kvaliteta mleka u cilju povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Nedjeljko Pipović
2. 12:06 do 12:37 Prihrana pšenice , savetodavac Srđan Cvetković

Cilj predavanja je da se prisutni upoznaju sa faktorima od neposrednog uticaja na količinu i kvalitet mleka kao i sa vremenom i načinom prihrane pšenice i njenim uticajem na prinos i zdravstveno stanje ove kulture.
Koordinator: Nedjeljko Pipović

Izvor: PSSS Poljoservis