Objava: PREDAVANJE-PSSS Poljoservis

Dana 31.01.2024. godine, sa početkom u 09:01 održana je predavanje, mesto Donja Kamenica , opština Knjaževac, Prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 09:01 do 09:23 Tehnologija proizvodnje stočnog graška , savetodavac Srđan Cvetković
2. 09:24 do 09:47 Mere očuvanja plodnosti zemljišta , savetodavac Valentina Aleksić

Na održanom predavanju prezentovana je tehnologija proizvodnje stočnog graška ; kao i mere očuvanja plodnosti zemljišta.
Koordinator: Valentina Aleksić

Izvor: PSSS Poljoservis