Objava: PREDAVANJE-PSSS Poljoservis

Dana 30.01.2024. godine, sa početkom u 09:34 održana je predavanje, mesto Jakovac , opština Knjaževac, Gazdinstvo Zlatka Prvulovića
sa temama:
1. 09:34 do 09:58 Prihrana ozime pšenice , savetodavac Srđan Cvetković
2. 09:58 do 10:21 Pristupanje Portalu eAgrar , savetodavac Valentina Aleksić

Proizvođačima je objašnjena pravilna prihrana ozime pšenice kao i načini pristupanja i korišćenje platmorme eAgrar.
Koordinator: Srđan Cvetković

Izvor: PSSS Poljoservis