Objava: PREDAVANJE-PSSS Poljoservis

Dana 22.01.2024. godine, sa početkom u 09:31 održana je predavanje, mesto Mužinac , opština Sokobanja, Prostorije mesene zajednice
sa temama:
1. 09:31 do 09:52 Zasnivanje lucerišta , savetodavac Srđan Cvetković
2. 09:53 do 10:16 Tehnološko-ekonomski obrasci , savetodavac Valentina Aleksić

Proizvođačima je objašnjeno kako pravilno zasnovati lucerište kao i kako unaprediti poljoprivrednu proizvodnju na gazdinstvu primenom tehnoško-ekonomskih obrazaca.
Koordinator: Srđan Cvetković

Izvor: PSSS Poljoservis