Objava: PREDAVANJE-PSSS Poljoservis

Dana 29.01.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Bučje , opština Knjaževac, Prostorije Mesne zajednice
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Prihrana u zasadima voća , savetodavac Sanja Čokojević
2. 10:35 do 11:05 Zaštita višnje od bolesti i štetočina , savetodavac Živorad Jovanović

Na održanom predavanju, poljoprivrednim proizvođačima je predstavljen značaj prihrane voća na osnovu agrohemijske analize zemljišta i prikazane mere zaštite višnje od bolesti i štetočina
Koordinator: Živorad Jovanović

Izvor: PSSS Poljoservis