Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 10.06.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Babušnica , opština Babušnica, Prostorija SO Babušnica
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Elektronska platforma – e Agrar , savetodavac Vesna Manić
2. 10:30 do 11:00 Higijena muže , savetodavac Goran Popović

Cilj održavanja predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa elektronskom platformom e-Agrar i sa neophodnim merama i radnjama pre, tokom i posle muže u cilju dobijanja mleka prve klase.
Koordinator: Vesna Manić

Izvor: PSSS Pirot