Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 15.04.2024. godine, sa početkom u 10:30 održana je predavanje, mesto Blato , opština Pirot, Prostorija mesne zajednice
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Zoran Nikolić
2. 11:00 do 11:30 Aktuelne bolesti i štetočine strnih žita , savetodavac Zoran Panajotović

Cilj predavanja je bio da se prisutni upoznaju sa mogućnostima proširenja aktivnosti na gazdinstvu u cilju ostvarivanja dodatnih prihoda kao i aktuelnim bolestima i štetočinama strnih žita i merama njihovog suzbijanja.
Koordinator: Zoran Nikolić

Izvor: PSSS Pirot