Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 06.02.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Ponor , opština Pirot, Prostorija MZ
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Bezbhedna primena pesticida , savetodavac Zoran Panajotović
2. 11:30 do 12:00 Ishrana ovaca u laktaciji , savetodavac Zoran Nikolić

Cilj ovog predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa bezbednom primenom pesticida u suzbijanju bolesti i štetočina, kao i sa ishranom ovaca u laktaciji.
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot