Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 05.02.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Suračevo , opština Babušnica, Prostorija MZ
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Bolesti i štetočine strnih žita , savetodavac Zoran Panajotović
2. 11:30 do 12:00 Organska stočarska proizvodnja , savetodavac Zoran Nikolić

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa najznačajnijim bolestima i štetočinama strnih žita, kao i sa osnovnim principima organske stočarske proizvodnje.
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot