Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 26.01.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Željuša , opština Dimitrovgrad, Prostorija MZ sela
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Podizanje i nega voćnjaka , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
2. 13:30 do 14:00 Rezidba kruške u cilju regulisanja rodnosti , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj održavanja predavanja je bio da proizvođači upoznaju sa pravilnim podizanjem i negom zasada kao i rezidbom kruške u cilju regulisanja rodnosti.
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević

Izvor: PSSS Pirot