Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 18.01.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Pirot , opština Pirot, Prostorija MZ Tija Bara
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Promene kvaliteta u toku čuvanja konzervisanog povrća , savetodavac Srđan Čalić
2. 09:30 do 10:00 Kvalitetne bele sorte vinove loze , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj Predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa mogućim nastalim promenama kvaliteta u toku čuvanja konzervisanog povrća (turšija) koje u ekstremnim slučajevima već prelaze u kvarenje fermentisanih proizvoda kao i sa kvalitetnim belim soratama vinove loze.
Koordinator: Srđan Čalić

Izvor: PSSS Pirot