Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 20.11.2023. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Gnjilan , opština Pirot, Mesna zajednica Gnjilan
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Seoski turizam u ruralnom području , savetodavac Vesna Manić
2. 14:30 do 15:00 Polna zrelost i prvo osemenjivanje junica , savetodavac Goran Popović

Cilj održavanja predavanja je bio da se proizvođači upoznaju sa ruralnim razvojem i seoskim turizmom kao i o polnoj zrelosti i prvom osemenjivanju junica.
Koordinator: Vesna Manić

Izvor: PSSS Pirot