Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 02.11.2023. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Pirot , opština Pirot, Prostorija Mesne zajednice Slavonija
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Sadnja voća , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
2. 14:30 do 15:00 Setva ozimih strnih useva , savetodavac Srđan Vidanović

Cilj održavanja predavanja je bio da se proizvođači upoznaju sa pravilnom sadnjom voća kao i sortimentom i setvom ozimih strnih useva.
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević

Izvor: PSSS Pirot