Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 05.10.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Vojnegovac , opština Pirot, Prostorija mesne zajednice
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Vesna Manić
2. 12:30 do 13:00 Priprema zemljišta za setvu ozimih strmih žita , savetodavac Bratislav Kovačević

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa unapređenjem poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima kao i o pripremi zemljišta za setvu ozimih strmih žita.
Koordinator: Vesna Manić

Izvor: PSSS Pirot