Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Pirot , opština Pirot, Prostorija SO Pirot
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Stanje u stočarstvu u pirotskom okrugu , savetodavac Goran Popović
2. 10:30 do 11:00 IPARD program , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević

Cilj održavanja predavanja je bio da se proizvođači upoznaju sa stanjem u stočarskoj proizvodnji kao i sa IPARD programu i merama koje se mogu koristiti.
Koordinator: Goran Popović

Izvor: PSSS Pirot