Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 09.03.2023. godine, sa početkom u 08:56 održana je predavanje, mesto Temska , opština Pirot, Prostorija MZ sela Temska
sa temama:
1. 08:56 do 09:29 Prolećna setva lucerke , savetodavac Olivera Gavrilović
2. 09:29 do 10:00 Značaj agrohemijske analize , savetodavac Bratislav Kovačević

Cilj održavanja predavanja je bio da se proizvođači upoznaju sa setvom lucerke i značajem agrohemijske analize zemljišta.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot