Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 11.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Ponor , opština Pirot, MZ Ponor
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Bolesti i štetočine jabuke , savetodavac Zoran Panajotović
2. 10:30 do 11:00 Diverzifikacija prihoda na gazdinstvu , savetodavac Zoran Nikolić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa najčešćim bolestima i štetočinama jabuke i njihovim suzbijanjem kao i mogućnostima dopune prihoda na gazdinstvu
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot