Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 21.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, Medjuopštinska unija poljoprivrednih udruženja
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Značaj osiguranja poljoprivredne proizvodnje i ostvarivanje podsticaja na placenu premiju osiguranja , savetodavac Ivana Majdak
2. 09:30 do 10:00 Korišćenje podsticaja Jedinice lokalne samouprave , eksterni predavač Ismet Sajtarić

Cilj održavanja predavanja bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođači sa sledećim temama: Značaj osiguranja poljoprivredne proizvodnje i ostvarivanje podsticaja na placenu premiju osiguranja i Korišćenje podsticaja Jedinice lokalne samouprave.
Koordinator: Ivana Majdak

Izvor: PSSS Novi Pazar