Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 13.05.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Tutin , opština Tutin, Zemljoradnička zadruga “Tutin”
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Smail Ejupović
2. 11:30 do 12:00 Zajedničko korišćenje mehanizacije u ZZ , eksterni predavač Ismet Džudžević

Cilj predavanja bio je da se zainteresovani prisutni poljoprivredni proizvođači upoznaju sa najavljenom tematikom.
Koordinator: Smail Ejupović

Izvor: PSSS Novi Pazar