Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 19.04.2024. godine, sa početkom u 13:30 održana je predavanje, mesto Melaje , opština Tutin, Klub poljoprivrednika
sa temama:
1. 13:30 do 14:00 IPARD 3- Aktuelne mere , savetodavac Stefan Pajović
2. 14:00 do 14:30 Preventivna zdravstvena zaštita goveda , savetodavac Safet Vesnić
3. 14:30 do 15:00 Aktuelne mere agrarne politike MPŠV , savetodavac Ivana Majdak

Teme predavanja sa kojima smo upoznali poljoprivredne proizvođače su:IPARD 3- Aktuelne mere, Preventivna zdravstvena zaštita goveda i Aktuelne mere agrarne politike MPŠV.
Koordinator: Stefan Pajović

Izvor: PSSS Novi Pazar