Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 25.01.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Duga Poljana , opština Sjenica, Klub poljoprivrednih udruzenja
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Zaštita ozime pšenice , savetodavac Belkisa Rabić
2. 10:30 do 11:00 refakcija plaćene akcize na gorivo koje se koristi u poljoprivredne , eksterni predavač Faris Lukač

Zaštita ozime pšenice i refakcija plaćene akcize na gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe bile su teme predavanja sa kojim smo upoznali prisutne poljoprivredne proizvođače.
Koordinator: Belkisa Rabić

Izvor: PSSS Novi Pazar