Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 19.01.2024. godine, sa početkom u 10:30 održana je predavanje, mesto Šaronje , opština Novi Pazar – grad, klub poljoprivrednika MZ Šaronje
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Tehnologija proizvodnje sira , eksterni predavač Ljubinko Pendić
2. 11:00 do 11:30 Obnova P.G.u okviru eAgrara u 2024 godini , savetodavac Svetlana Šućević

Održano je najavljeno predavanje i ovom prilikom prezentovane su teme:1.Obnova P.G.u okviru eAgrara u 2024 godini 2. Tehnologija proizvodnje sira. Bilo je prisutno 11 poljoprivrednika.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar