Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 19.01.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Duga Poljana , opština Sjenica, Klub poljoprivrednika
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Zimska rezidba voćaka , savetodavac Silvija Hodžić
2. 10:30 do 11:00 Ishrana krava u zimskom periodu , savetodavac Zumreta Trtovac

Održano predavanje je imalo cilj da upozna prisutne proizvođače sa temom iz oblasti voćarske proizvodnje – Zimska rezidba voćaka i temom iz oblasti stočarske proizvodnje – Ishrana krava u zimskom periodu.
Koordinator: Silvija Hodžić

Izvor: PSSS Novi Pazar