Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 19.01.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Melaje , opština Tutin, Klub poljoprivrednika
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Refakcija plaćene akcize na gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe , savetodavac Ivana Majdak
2. 13:30 do 14:00 Preventivna zdravstvena zaštita goveda , savetodavac Safet Vesnić
3. 14:00 do 14:30 Potencijali Pešterske visoravni za razvoj seoskog turizma , savetodavac Stefan Pajović

Refakcija plaćene akcize na gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe, Preventivna zdravstvena zaštita goveda i Potencijali Pešterske visoravni za razvoj seoskog turizma, bile su teme predavanja sa kojim smo upoznali prisutne poljoprivredne proizvođače.
Koordinator: Ivana Majdak

Izvor: PSSS Novi Pazar