Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 16.01.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Karajukića Bunari , opština Sjenica, MZ Karajukića Bunari
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Osiguranje u poljoprivredi , eksterni predavač Srđan Milovanović
2. 10:30 do 11:00 Organsko stočarstvo , eksterni predavač Marko Vukomanović
3. 11:00 do 11:30 Bolesti pšenice , savetodavac Svetlana Šućević

Održano je predavanje sa ciljem da se poljoprivrednicima prezentuju tri teme:1. Bolesti pšenice 2.Osiguranje u poljoprivredi 3.Organsko stočarstvo.Bilo je prisutno 13 poljoprivrednika.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar