Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 11.01.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Delimeđe , opština Tutin, MZ Delimeđe
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Osiguranje u poljoprivredi , eksterni predavač Srđan Milovanović
2. 09:30 do 10:00 Obnova P.G.u okviru eAgrara u 2024 godini , savetodavac Svetlana Šućević

Održano je predavanje i prezentovane su najavljene teme:1.Obnova P.G.u okviru eAgrara u 2024 godini 2. Osiguranje u poljoprivredi.Predavanju je prisustvovalo 11 poljoprivrednika.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar