Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 09.01.2024. godine, sa početkom u 11:30 održana je predavanje, mesto Postenje , opština Novi Pazar – grad, prostorija Ekskluziva-Postenje
sa temama:
1. 11:30 do 12:00 Osiguranje u poljoprivredi , eksterni predavač Slađana Petrović
2. 12:00 do 12:30 Mere IPARDA , savetodavac Svetlana Šućević

Obavljeno je predavanje sa temama koje smo prezentovali poljoprivrednicima: 1.Mere IPARDA
2. Osiguranje u poljoprivredi.Predavanju je prisustvovalo 11 poljoprivrednika.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar