Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 07.03.2023. godine, sa početkom u 10:30 održana je predavanje, mesto Delimeđe , opština Tutin, Klub poljoprivrednika
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Preventivna zdravstvena zaštita , savetodavac Safet Vesnić
2. 11:00 do 11:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Stefan Pajović

Preventivna zdravstvena zaštita goveda i Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru, bile su teme predavanja, sa kojim smo upoznali prisutne poljoprivredne proizvođače. Predavanju je prisustvovalo 14 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Safet Vesnić

Izvor: PSSS Novi Pazar