Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 04.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Delimeđe , opština Tutin, klub poljoprivrednika Delimeđa sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Nmin metoda-vodič za prihranu , savetodavac Smail Ejupović
2. 11:30 do 12:00 Zimska ishrana krava muzara , savetodavac Zumreta Trtovac

Cilj predavanja bio je upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa najavljenim temama; o prihrani ozimih useva kao i zimskoj ishrani krava muzara.
Koordinator: Smail Ejupović

Izvor: PSSS Novi Pazar