Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 22.01.2021. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Melaje , opština Tutin, P.O.Dragolovčanin sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Zaštita ozimih useva strnih žita od glodara i divljači , savetodavac Tanja Mihajlović
2. 13:30 do 14:00 Proizvodnja i promet malih količina hrane animalnog porekla na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Safet Vesnić
3. 14:00 do 14:30 Proizvodnja i promet malih količina hrane biljnog porekla na poljoprivrednom gazdinstvu. , savetodavac Silvija Hodžić

Cilj najavljenog predavanja je bio da upozna poljoprivredne proizvođače sa temama usmerenim na unapređenje poljoprivredne proizvodnje.Predavanju je prisustvovao 21 poljoprivredni proizvođač.
Koordinator: Tanja Mihajlović

Izvor: PSSS Novi Pazar