Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 14.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Merošina , opština Merošina, Prostorije lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Ishrana krava u proizvodnom ciklusu , savetodavac Igor Petrović
2. 09:30 do 10:00 Značaj agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Ivan Rangelov


Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Niš