Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 24.04.2024. godine, sa početkom u 08:30 održana je predavanje, mesto Vele Polje , opština Niš-Crveni Krst, Sala mesne kancelarije sela
sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Najbitnije agrotehničke mere u proizvodnji lucerke , savetodavac Saša Stanković
2. 09:00 do 09:30 Higijena muže krava , savetodavac Igor Petrović

Cilj predavanja bio je da proizvođače upoznamo sa najbitnijim agrotehničkim merama u proizvodnji lucerke i ukažemo na značaj pravilnog sprovođenja mera higijene muže krava.
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš